Bến Tre Có Bao Nhiêu Huyện, Xã, Thành Phố?

Bến Tre có bao nhiêu huyện

Tỉnh Bến Tre có bao nhiêu huyện? Tỉnh Bến Tre có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố (Thành phố Bến Tre) và 8 huyện (Ba Tri, Bình Đại, Châu Thành, Chợ Lách, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú).

Tỉnh Bến Tre có 164 đơn vị hành chính cấp xã, gồm có 7 thị trấn, 10 phường và 147 xã.

Số Thứ Tự Thành phố/Huyện
1 Thành phố Bến Tre
2 Huyện Thạnh Phú
3 Huyện Mỏ Cày Nam
4 Huyện Mỏ Cày Bắc
5 Huyện Giồng Trôm
6 Huyện Chợ Lách
7 Huyện Châu Thành
8 Huyện Bình Đại
9 Huyện Ba Tri
Bến Tre có bao nhiêu huyện, xã, thành phố
Bến Tre có bao nhiêu huyện, xã, thành phố

Thành phố Bến Tre có bao nhiêu xã, phường

Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre có 14 đơn vị hành chính, gồm 8 phường và 6 xã, cụ thể là: 
Số Thứ Tự Phường/Xã
1 Phường 4
2 Phường 5
3 Phường 6
4 Phường 7
5 Phường 8
6 Phường An Hội
7 Phường Phú Khương
8 Phường Phú Tân
9 Xã Bình Phú
10 Xã Mỹ Thạnh An
11 Xã Nhơn Thạnh
12 Xã Phú Hưng
13 Xã Phú Nhuận
14 Xã Sơn Đông

Huyện Thạnh Phú có bao nhiêu xã, thị trấn

Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre có 18 đơn vị hành chính, gồm 1 thị trấn và 17 xã, cụ thể là:
Số Thứ Tự Thị trấn/Xã
1 Thị trấn Thạnh Phú
2 Xã An Điền
3 Xã An Nhơn
4 Xã An Quy
5 Xã An Thạnh
6 Xã An Thuận
7 Xã Bình Thạnh
8 Xã Đại Điền
9 Xã Giao Thạnh
10 Xã Hòa Lợi
11 Xã Mỹ An
12 Xã Mỹ Hưng
13 Xã Phú Khánh
14 Xã Quới Điền
15 Xã Tân Phong
16 Xã Thạnh Hải
17 Xã Thạnh Phong
18 Xã Thới Thạnh

Huyện Mỏ Cày Nam có bao nhiêu xã, thị trấn

Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre có 16 đơn vị hành chính, gồm 1 thị trấn và 15 xã, cụ thể là: 
Số Thứ Tự Thị trấn/Xã
1 Thị trấn Mỏ Cày
2 Xã An Định
3 Xã An Thạnh
4 Xã An Thới
5 Xã Bình Khánh
6 Xã Cẩm Sơn
7 Xã Đa Phước Hội
8 Xã Định Thủy
9 Xã Hương Mỹ
10 Xã Minh Đức
11 Xã Ngãi Đăng
12 Xã Phước Hiệp
13 Xã Tân Hội
14 Xã Tân Trung
15 Xã Thành Thới A
16 Xã Thành Thới B

Huyện Mỏ Cày Bắc có bao nhiêu xã, thị trấn

Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre có 13 đơn vị hành chính, gồm 1 thị trấn và 12 xã, cụ thể là: 
Số Thứ Tự Thị trấn/Xã
1 Thị trấn Phước Mỹ Trung
2 Xã Hòa Lộc
3 Xã Hưng Khánh Trung A
4 Xã Khánh Thạnh Tân
5 Xã Nhuận Phú Tân
6 Xã Phú Mỹ
7 Xã Tân Bình
8 Xã Tân Phú Tây
9 Xã Tân Thành Bình
10 Xã Tân Thanh Tây
11 Xã Thành An
12 Xã Thạnh Ngãi
13 Xã Thanh Tân

Huyện Giồng Trôm có bao nhiêu xã, thị trấn

Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre có 21 đơn vị hành chính, gồm 1 thị trấn và 20 xã, cụ thể là: 
Số Thứ Tự Thị trấn/Xã
1 Thị trấn Giồng Trôm
2 Xã Bình Hòa
3 Xã Bình Thành
4 Xã Châu Bình
5 Xã Châu Hòa
6 Xã Hưng Lễ
7 Xã Hưng Nhượng
8 Xã Hưng Phong
9 Xã Long Mỹ
10 Xã Lương Hòa
11 Xã Lương Phú
12 Xã Lương Quới
13 Xã Mỹ Thạnh
14 Xã Phong Nẫm
15 Xã Phước Long
16 Xã Sơn Phú
17 Xã Tân Hào
18 Xã Tân Lợi Thạnh
19 Xã Tân Thạnh
20 Xã Thạnh Phú Đông
21 Xã Thuận Điền

Huyện Chợ Lách có bao nhiêu xã, thị trấn

Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre có 11 đơn vị hành chính, gồm 1 thị trấn và 10 xã, cụ thể là: 
Số Thứ Tự Thị trấn/Xã
1 Thị trấn Chợ Lách
2 Xã Hòa Nghĩa
3 Xã Hưng Khánh Trung B
4 Xã Long Thới
5 Xã Phú Phụng
6 Xã Phú Sơn
7 Xã Sơn Định
8 Xã Tân Thiềng
9 Xã Vĩnh Bình
10 Xã Vĩnh Hòa
11 Xã Vĩnh Thành

Huyện Châu Thành có bao nhiêu xã, thị trấn

Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre có 21 đơn vị hành chính, gồm 2 thị trấn và 19 xã, cụ thể là: 
Số Thứ Tự Thị trấn/Xã
1 Thị trấn Châu Thành
2 Thị trấn Tiên Thủy
3 Xã An Hiệp
4 Xã An Hóa
5 Xã An Khánh
6 Xã An Phước
7 Xã Giao Long
8 Xã Hữu Định
9 Xã Phú An Hòa
10 Xã Phú Đức
11 Xã Phú Túc
12 Xã Phước Thạnh
13 Xã Quới Sơn
14 Xã Quới Thành
15 Xã Sơn Hòa
16 Xã Tam Phước
17 Xã Tân Phú
18 Xã Tân Thạch
19 Xã Thành Triệu
20 Xã Tiên Long
21 Xã Tường Đa

Huyện Bình Đại có bao nhiêu xã, thị trấn

Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre có 20 đơn vị hành chính, gồm 1 thị trấn và 19 xã, cụ thể là: 
Số Thứ Tự Thị trấn/Xã
1 Thị trấn Bình Đại
2 Xã Bình Thắng
3 Xã Bình Thới
4 Xã Châu Hưng
5 Xã Đại Hòa Lộc
6 Xã Định Trung
7 Xã Lộc Thuận
8 Xã Long Định
9 Xã Long Hòa
10 Xã Phú Long
11 Xã Phú Thuận
12 Xã Phú Vang
13 Xã Tam Hiệp
14 Xã Thạnh Phước
15 Xã Thạnh Trị
16 Xã Thới Lai
17 Xã Thới Thuận
18 Xã Thừa Đức
19 Xã Vang Quới Đông
20 Xã Vang Quới Tây

Huyện Ba Tri có bao nhiêu xã, thị trấn

Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre có 23 đơn vị hành chính, gồm 2 thị trấn và 21 xã, cụ thể như sau:
Số Thứ Tự Thị trấn/Xã
1 Thị trấn Ba Tri
2 Thị trấn Tiệm Tôm
3 Xã An Bình Tây
4 Xã An Đức
5 Xã An Hiệp
6 Xã An Hòa Tây
7 Xã An Ngãi Tây
8 Xã An Ngãi Trung
9 Xã An Phú Trung
10 Xã Bảo Thạnh
11 Xã Bảo Thuận
12 Xã Mỹ Chánh
13 Xã Mỹ Hòa
14 Xã Mỹ Nhơn
15 Xã Mỹ Thạnh
16 Xã Phú Lễ
17 Xã Phước Ngãi
18 Xã Tân Hưng
19 Xã Tân Mỹ
20 Xã Tân Thủy
21 Xã Tân Xuân
22 Xã Vĩnh An
23 Xã Vĩnh Hòa

Qua bài viết trên các bạn chắc có lẽ đã nắm rõ thông tin Bến Tre có bao nhiêu huyện, có bao nhiêu thành phố và có bao nhiêu xã, thị trấn. Những thông tin này do Dịch Vụ NAM HƯNG tham khảo và tổng hợp từ nhiều nguồn uy tín.

Dịch Vụ NAM HƯNG

Dịch Vụ Nam Hưng