Bình Phước Có Bao Nhiêu Huyện, Xã, Thành Phố?

Bình Phước có bao nhiêu huyện

Bình Phước là một tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, đây là tỉnh có diện tích lớn nhất Nam Bộ.

Bình Phước có bao nhiêu huyện? Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bình Phước có 11 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 1 thành phố (Đồng Xoài), 3 thị xã (Phước Long, Bình Long, Chơn Thành), 7 huyện (Đồng Phú, Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Hớn Quản, Phú Riềng)

Bình Phước có 111 đơn vị hành chính cấp xã gồm 20 phường, 5 thị trấn và 86 xã.

Số Thứ Tự Huyện/Thị Xã
1 Huyện Bù Gia Mập
2 Huyện Bù Đăng
3 Huyện Lộc Ninh
4 Thành phố Đồng Xoài
5 Thị xã Chơn Thành
6 Thị xã Bình Long
7 Huyện Hớn Quản
8 Huyện Phú Riềng
9 Huyện Đồng Phú
10 Thị xã Phước Long
11 Huyện Bù Đốp
Bình Phước có bao nhiêu huyện, xã, thành phố
Bình Phước có bao nhiêu huyện, xã, thành phố

Thành phố Đồng Xoài có bao nhiêu xã, phường

Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước có 8 đơn vị hành chính, gồm 6 phường và 2 xã, cụ thể là: 

Số Thứ Tự Phường/Xã
1 Phường Tân Bình
2 Phường Tân Đồng
3 Phường Tân Phú
4 Phường Tân Thiện
5 Phường Tân Xuân
6 Phường Tiến Thành
7 Xã Tân Thành
8 Xã Tiến Hưng

Huyện Bù Gia Mập có bao nhiêu xã

Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước có 8 đơn vị hành chính, gồm 8 xã, cụ thể là: 

Số Thứ Tự
1 Xã Bình Thắng
2 Xã Bù Gia Mập
3 Xã Đa Kia
4 Xã Đak Ơ
5 Xã Đức Hạnh
6 Xã Phú Nghĩa
7 Xã Phú Văn
8 Xã Phước Minh

Huyện Bù Đăng có bao nhiêu xã, thị trấn

Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước có 16 đơn vị hành chính, gồm 1 thị trấn và 15 xã, cụ thể là: 

Số Thứ Tự Thị trấn/Xã
1 Thị trấn Đức Phong
2 Xã Bình Minh
3 Xã Bom Bo
4 Xã Đak Nhau
5 Xã Đoàn Kết
6 Xã Đăng Hà
7 Xã Đồng Nai
8 Xã Đức Liễu
9 Xã Đường 10
10 Xã Minh Hưng
11 Xã Nghĩa Bình
12 Xã Nghĩa Trung
13 Xã Phú Sơn
14 Xã Phước Sơn
15 Xã Thọ Sơn
16 Xã Thống Nhất

Huyện Lộc Ninh có bao nhiêu xã, thị trấn

Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước có 16 đơn vị hành chính, gồm 1 thị trấn và 15 xã, cụ thể là: 

Số Thứ Tự Thị trấn/Xã
1 Thị trấn Lộc Ninh
2 Xã Lộc An
3 Xã Lộc Điền
4 Xã Lộc Hiệp
5 Xã Lộc Hòa
6 Xã Lộc Hưng
7 Xã Lộc Khánh
8 Xã Lộc Phú
9 Xã Lộc Quang
10 Xã Lộc Tấn
11 Xã Lộc Thái
12 Xã Lộc Thạnh
13 Xã Lộc Thành
14 Xã Lộc Thiện
15 Xã Lộc Thịnh
16 Xã Lộc Thuận

Thị xã Chơn Thành có bao nhiêu xã, phường

Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước có 9 đơn vị hành chính, gồm 5 phường và 4 xã, cụ thể là: 

Số Thứ Tự Phường/Xã
1 Phường Hưng Long
2 Phường Minh Hưng
3 Phường Minh Long
4 Phường Minh Thành
5 Phường Thành Tâm
6 Xã Minh Lập
7 Xã Minh Thắng
8 Xã Nha Bích
9 Xã Quang Minh

Thị xã Bình Long có bao nhiêu xã, phường

Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước có 6 đơn vị hành chính, gồm 4 phường và 2 xã, cụ thể là: 

Số Thứ Tự Phường/Xã
1 Phường An Lộc
2
Phường Hưng Chiến
3 Phường Phú Đức
4 Phường Phú Thịnh
5 Xã Thanh Lương
6 Xã Thanh Phú

Huyện Hớn Quản có bao nhiêu xã, thị trấn

Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước có 13 đơn vị hành chính, gồm 1 thị trấn và 12 xã, cụ thể là: 

Số Thứ Tự Thị trấn/Xã
1 Thị trấn Tân Khai
2 Xã An Khương
3 Xã An Phú
4 Xã Đồng Nơ
5 Xã Minh Đức
6 Xã Minh Tâm
7 Xã Phước An
8 Xã Tân Hiệp
9 Xã Tân Hưng
10 Xã Tân Lợi
11 Xã Tân Quan
12 Xã Thanh An
13 Xã Thanh Bình

Huyện Phú Riềng có bao nhiêu xã

Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước có 10 đơn vị hành chính, gồm 10 xã, cụ thể là: 

Số Thứ Tự
1 Xã Bình Sơn
2 Xã Bình Tân
3 Xã Bù Nho
4 Xã Long Bình
5 Xã Long Hà
6 Xã Long Hưng
7 Xã Long Tân
8 Xã Phú Riềng
9 Xã Phú Trung
10 Xã Phước Tân

Huyện Đồng Phú có bao nhiêu xã, thị trấn

Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước có 11 đơn vị hành chính, gồm 1 thị trấn và 10 xã, cụ thể là: 

Số Thứ Tự Thị trấn/Xã
1 Thị trấn Tân Phú
2 Xã Đồng Tâm
3 Xã Đồng Tiến
4 Xã Tân Hòa
5 Xã Tân Hưng
6 Xã Tân Lập
7 Xã Tân Lợi
8 Xã Tân Phước
9 Xã Tân Tiến
10 Xã Thuận Lợi
11 Xã Thuận Phú

Thị xã Phước Long có bao nhiêu xã, phường

Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước có 7 đơn vị hành chính, gồm 5 phường và 2 xã, cụ thể là: 

Số Thứ Tự Phường/Xã
1
Phường Long Phước
2 Phường Long Thủy
3
Phường Phước Bình
4 Phường Sơn Giang
5 Phường Thác Mơ
6 Xã Long Giang
7 Xã Phước Tín

Huyện Bù Đốp có bao nhiêu xã, thị trấn

Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước có 7 đơn vị hành chính, gồm 1 thị trấn và 6 xã, cụ thể là: 

Số Thứ Tự Thị trấn/Xã
1 Thị trấn Thanh Bình
2 Xã Thanh Hoà
3 Xã Phước Thiện
4 Xã Tân Thành
5 Xã Tân Tiến
6 Xã Hưng Phước
7 Xã Thiện Hưng

Qua bài viết trên các bạn chắc có lẽ đã nắm rõ thông tin Bình Phước có bao nhiêu huyện, có bao nhiêu thành phố và có bao nhiêu xã, thị trấn. Những thông tin này do Dịch Vụ NAM HƯNG tham khảo và tổng hợp từ nhiều nguồn uy tín. 

Dịch Vụ NAM HƯNG

Dịch Vụ Nam Hưng