Tây Ninh Có Bao Nhiêu Huyện, Xã, Thành Phố?

Tỉnh Tây Ninh có bao nhiêu huyện

Tây Ninh có bao nhiêu huyện? Tính đến thời điểm hiện tại, Tây Ninh được chia thành 9 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó bao gồm 1 thành phố (Thành phố Tây Ninh), 2 thị xã (Hòa Thành, Trảng Bàng) và 6 huyện (Gò Dầu, Tân Châu, Châu Thành, Dương Minh Châu, Tân Biên, Bến Cầu.

Tây Ninh có 94 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 17 phường, 6 thị trấn và 71 xã.

Số Thứ Tự Huyện/Thị Xã
1 Thị xã Trảng Bàng
2 Huyện Gò Dầu
3 Huyện Tân Châu
4 Huyện Châu Thành
5 Thị xã Hòa Thành
6 Thành phố Tây Ninh
7 Huyện Dương Minh Châu
8 Huyện Tân Biên
9 Huyện Bến Cầu

 

Tây Ninh có bao nhiêu huyện, xã, thành phố
Tây Ninh có bao nhiêu huyện, xã, thành phố

Thành phố Tây Ninh có bao nhiêu phường, xã

Thành phố Tây Ninh có 10 đơn vị hành chính, bao gồm 7 phường và 3 xã, cụ thể là: 

Số Thứ Tự Phường/Xã
1 Phường 1
2 Phường 2
3 Phường 3
4 Phường 4
5 Phường Hiệp Ninh
6 Phường Ninh Sơn
7 Phường Ninh Thạnh
8 Xã Bình Minh
9 Xã Tân Bình
10 Xã Thạnh Tân

Thị xã Trảng Bàng có bao nhiêu phường, xã

Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh có 10 đơn vị hành chính, bao gồm 6 phường và 4 xã, cụ thể là: 

Số Thứ Tự Phường/Xã
1 Phường An Hòa
2 Phường An Tịnh
3 Phường Gia Bình
4 Phường Gia Lộc
5 Phường Lộc Hưng
6 Phường Trảng Bàng
7 Xã Đôn Thuận
8 Xã Hưng Thuận
9 Xã Phước Bình
10 Xã Phước Chỉ

Huyện Gò Dầu có bao nhiêu thị trấn, xã

Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh có 9 đơn vị hành chính, bao gồm 1 thị trấn và 8 xã, cụ thể là: 

Số Thứ Tự Thị trấn/Xã
1 Thị trấn Gò Dầu
2 Xã Bàu Đồn
3 Xã Cẩm Giang
4 Xã Hiệp Thạnh
5 Xã Phước Đông
6 Xã Phước Thạnh
7 Xã Phước Trạch
8 Xã Thạnh Đức
9 Xã Thanh Phước

Huyện Tân Châu có bao nhiêu thị trấn, xã

Huyện Tân Châu có 12 đơn vị hành chính, bao gồm 1 thị trấn và 11 xã, cụ thể là: 

Số Thứ Tự Thị trấn/Xã
1 Thị trấn Tân Châu
2 Xã Suối Dây
3 Xã Suối Ngô
4 Xã Tân Đông
5 Xã Tân Hà
6 Xã Tân Hiệp
7 Xã Tân Hòa
8 Xã Tân Hội
9 Xã Tân Hưng
10 Xã Tân Phú
11 Xã Tân Thành
12 Xã Thạnh Đông

Huyện Châu Thành có bao nhiêu thị trấn, xã

Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh có 15 đơn vị hành chính, bao gồm 1 thị trấn và 14 xã, cụ thể là: 

Số Thứ Tự Thị trấn/Xã
1 Thị trấn Châu Thành
2 Xã An Bình
3 Xã An Cơ
4 Xã Biên Giới
5 Xã Đồng Khởi
6 Xã Hảo Đước
7 Xã Hòa Hội
8 Xã Hòa Thạnh
9 Xã Long Vĩnh
10 Xã Ninh Điền
11 Xã Phước Vinh
12 Xã Thái Bình
13 Xã Thanh Điền
14 Xã Thành Long
15 Xã Trí Bình

Thị xã Hòa Thành có bao nhiêu phường, xã

Thị xã Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh có 8 đơn vị hành chính, bao gồm 4 phường và 4 xã, cụ thể là: 

Số Thứ Tự Phường/Xã
1 Phường Hiệp Tân
2 Phường Long Hoa
3 Phường Long Thành Bắc
4 Phường Long Thành Trung
5 Xã Long Thành Nam
6 Xã Trường Đông
7 Xã Trường Hòa
8 Xã Trường Tây

Huyện Dương Minh Châu có bao nhiêu thị trấn, xã

Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh có 11 đơn vị hành chính, bao gồm 1 thị trấn và 10 xã, cụ thể là:

Số Thứ Tự Thị trấn/Xã
1 Thị trấn Dương Minh Châu
2 Xã Bàu Năng
3 Xã Bến Củi
4 Xã Cầu Khởi
5 Xã Chà Là
6 Xã Lộc Ninh
7 Xã Phan
8 Xã Phước Minh
9 Xã Phước Ninh
10 Xã Suối Đá
11 Xã Truông Mít

Huyện Tân Biên có bao nhiêu thị trấn, xã

Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh có 10 đơn vị hành chính, bao gồm 1 thị trấn và 9 xã, cụ thể là:

Số Thứ Tự Phường/Xã
1 Thị trấn Tân Biên
2 Xã Hòa Hiệp
3 Xã Mỏ Công
4 Xã Tân Bình
5 Xã Tân Lập
6 Xã Tân Phong
7 Xã Thạnh Bắc
8 Xã Thạnh Bình
9 Xã Thạnh Tây
10 Xã Trà Vong

Huyện Bến Cầu có bao nhiêu thị trấn, xã

Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh có 9 đơn vị hành chính, bao gồm 1 thị trấn và 8 xã, cụ thể là: 

Số Thứ Tự Thị trấn/Xã
1 Thị trấn Bến Cầu
2 Xã An Thạnh
3 Xã Lợi Thuận
4 Xã Long Chữ
5 Xã Long Giang
6 Xã Long Khánh
7 Xã Long Phước
8 Xã Long Thuận
9 Xã Tiên Thuận

Qua bài viết trên các bạn chắc có lẽ đã nắm rõ thông tin Tây Ninh có bao nhiêu huyện, có bao nhiêu thành phố và có bao nhiêu xã, thị trấn. Những thông tin này do Dịch Vụ NAM HƯNG tham khảo và tổng hợp từ nhiều nguồn uy tín. 

Dịch Vụ NAM HƯNG

Dịch Vụ Nam Hưng